Hoppa direkt till innehåll

AA Litteratur

Stora Boken

1939 publicerades första upplagan av den bok som skulle förmedla AA:s budskap till anda alkoholister över hela världen. Boken fick namnet Alcoholic Anonymous och namngav därmed också vår gemenskap. Boken kallas ofta för Stora Boken.
Boken beskriver exakt vad de första alkoholisterna gjorde för att tillfriskna från sin sjukdom. Även om Stora Boken har utkommit i nyare upplagor så är grundtexterna oförändrade. Det är vår övertygelse att om vi försöker göra detsamma som alkoholisterna gjorde innan oss, så kommer vi också att tillfriskna och bli befriade från vår nedbrytande besatthet. Vägen till tillfrisknande såsom den beskrivs i Stora Boken fungerar lika bra idag och i alla länder. Den alkoholist som har en ärlig önskan att sluta dricka och villighet att följa bokens väg, kommer att lyckas.
I förordet till den första amerikanska upplagan 1939 skriver man:
Vi inom Anonyma Alkoholister är mer än hundra män och kvinnor som har tillfrisknat från ett till synes hopplöst själsligt och kroppsligt tillstånd. Huvud­syftet med denna bok är att visa andra alkoholister exakt hur vi har tillfrisknat. Vi hoppas att de skall finna dessa sidor så övertygande att ytterligare bevis inte kommer att vara nödvändiga. Vi tror att denna redogörelse för våra erfarenheter kommer att hjälpa alla att bättre för­ stå en alkoholist. Många inser inte att alkoholisten är en mycket sjuk människa. Dessutom är vi övertygade om att vårt sätt att leva har fördelar för alla.

Mer läsvärd litteratur

AA ger ut mycket läsvärd litteratur som hjälp i tillfrisknandet. Litteratur som också uppskattas av anhöriga, chefer och närstående som vill lära sig förstå hur alkoholismen och tillfrisknandet fungerar.
Vi rekommenderar ett besök på webbshoppen på AA i Sveriges webbsida www.aa.se