Hoppa direkt till innehåll

Ta för dig av hela AA

Anonyma Alkoholister erbjuder en verklig alkoholist möjligheten att
tillfriskna från en dödlig sjukdom och leva ett alldeles normalt och fungerande liv. Det enda som krävs är en önskan att sluta
dricka...

Tolv steg till tillfrisknande

Nu fungerar det inte så att allt tillfrisknande kommer som ett brev på posten. Det räcker inte med att bara gå på möten. AA:s tolv steg är det handlingsprogram som leder till befrielse, uppvaknande och till ett friskare och sundare liv. Vi skaffar oss en sponsor (fadder) och börjar arbeta med stegen utan dröjsmål.

Tolv traditioner för att bevara AA

Förutom stegen behöver vi förstå och lära oss respektera AA:s tolv traditioner efter bästa förmåga. Utan dem skulle AA ha gått under för länge sedan. Traditionerna lär vi oss genom att delta på praktiska möten och gruppsamvetsmöten samt besöka tradiotionsmöten och till exempel läsa boken “När AA blev myndigt”.

Service är kittet i AA och den tredje dimensionen

Genom att aktivt ta ansvar för vår hemgrupp, ta på oss olika fötroendesysslor och ta ansvar för AA:s gemensamma välfärd, tillförs vi ännu en dimension i vårt tillfrisknande. Glädjen av att vara till nytta, att kunna ge utan att kräva något i gengäld. Många menar att göra service är det bästa sättet att “betala tillbaka” gåvan av nykterhet som vi fått. Det finns många sysslor i AA där man kan hjälpa till, i hemgruppen, i informationskommittén, i kretsen, regionen eller i den centrala servicestrukturen i AA. Detta är det tredje legatet - De Tolv Koncepten.
Vi tar för oss av hela AA, ett steg i taget, i vetskap om att syftet med all service i AA är göra det möjligt att föra budskapet vidare till fler lidande alkoholister.är en önskan att sluta dricka.