Hoppa direkt till innehåll

Välkommen på ett öppet möte

De flesta AA-möten är slutna möten för människor som vill ha en lösning på sitt alkoholproblem. Men många grupper anordnar regelbundet också öppna AA-möten.
Till ett öppet AA-möte är vem som helst välkommen som vill ta del av våra erfarenheter av alkoholism och hur vi tillfrisknat genom AA.
Många människor är närstående till någon alkoholberoende Därför kan deltagande på ett eller fler öppna AA-möten ge ökad förståelse och insikt om hur sjukdomen fungerar och hur AA:s lösning verkar. Är du närstående familjemedlem, arbetskamrat, chef eller god vän till en alkoholberoende är du välkommen.
Vi välkomnar även besökare från den "professionella sektorn", det vill säga läkare, hälsovården, skolan, kyrkan, sociala myndigheter, psykiatrin till öppna AA-möten.
Massmedia är också välkomna, vi ser gärna att ni kontaktar oss i förväg så att vi får förklara hur AA:s anonymitetsprincip fungerar. Skicka ett e-postmeddelande till eller ring 076-417 57 85 och lämna ett meddelande.
För information om AA på arbetsplatser och skolor, se menyn Information om AA.
Läs mer om hur ett AA-möte går till under meny frågor och svar.