Hoppa direkt till innehåll

Norrköpings kommitté för Samarbete och Information behöver din hjälp!

Norrköpings kommitté för Samarbete och Information bildades på uppdrag av dåvarande AA-grupperna redan i jan 2002. Dess främsta uppgift är att föra budskapet vidare ute i samhället, inom hälsovården, rättsväsende, företag, kyrkor och samfund samt skolor, samt att bygga broar baserade på samarbete med i första hand den professionella sektorn, dvs de som i sin verksamhet kommer i kontakt med alkoholister.
Kommittén består av upp till fem valda tjänare, som nomineras från gruppernas praktiska möten. Dessutom finns ett antal frivilliga informatörer som kan rycka in och hjälpa till.
Arbetsmöte sker sporadiskt och kan påkallas av resp tjänare.
Kommitténs arbete består i att planera, ringa och boka informationer samt genomföra och utvärdera dem. Kommittén har inga bestämda arbetsmöten
Vi behöver fler medlemmar som vill engagera sig i vårt enda huvudsyfte: att föra budskapet vidare.

Har du tid och lust att hjälpa till med något av det som behöver göras:

-Ringa några samtal i veckan och hitta namn och kontaktpersoner
-Följa upp med utskick och telefon och boka informationstillfällen
-Ta hand om inkommande spontana förfrågningar
-Delta i planering av aktiviteter
-Genomföra informationer
-Hjälpa till med att ta fram informationsmaterial, sköta webben m m
-Hålla kontakter med och byta erfarenheter med andra informationskommittér i landet
Är du nyfiken på vad det innebär kontakta informationskommitténs på
Vi vill betona att det inte är betungande utan belönande servicearbete. Genom att bidra till att göra AA synligt i samhället, når vi indirekt de lidande alkoholisterna som lättare hittar till oss. Det handlar om tolftestegsarbete, om att ta hand om nykomlingar och om tillväxten i AA i slutänden.
...och för det är vi ansvariga.