Hoppa direkt till innehåll

Pressinformation

Till:
Nyhetsredaktörer, redaktionssekreterare, journalister, bildredaktörer, radio-, TV-, onlineproducenter och programledare.
Från:
Förtroenderådets Informationskommitté, AA i Sverige.
AA-medlemmar och anonymiteten
Under många år har vi i AA uppskattat det stöd vi fått från våra vänner inom massmedia. Ni har bidragit till att rädda oräkneliga liv. Vi söker ert fortsatta stöd och samarbete då det gäller att skydda enskilda medlemmars anonymitet på det offentliga planet.
Vi ber er därför, när det gäller enskilda AA-medlemmar:
- att endast använda förnamn
- att inte använda bilder där medlemmars ansikten kan bli igenkända
Anonymiteten är djup förankrad i vår gemenskap och försäkrar våra medlemmar att deras tillfrisknande är en privat angelägenhet. Det har visat sig att aktiva alkoholister ofta avvisar hjälp om deras identitet riskerar att avslöjas.
Anonyma Alkoholister har ingen anknytning till någon annan organisation, även om många har anammat AA:s tolvstegsprogram för eget ändamål. AA är självförsörjande och vägrar ta emot ekonomiska bidrag utifrån, vi är lekmän som endast erbjuder frivilligt stöd i form av en alkoholist som hjälper en annan.
Över hela världen har åtskilliga uppmärksammade artiklar och reportage om AA varit en av de viktigaste vägarna för att få alkoholister att uppsöka vår gemenskap. Vi är oerhört tacksamma för att ni har gjort detta möjligt.
För mer information kontakta informationskommittén: eller via vår jourtelefon 076-417 57 85.eller