Hoppa direkt till innehåll

AA och Professionella

AA är helt fristående från allting annat och har ingen koppling till någon myndighet, institution eller organisation. Därför kan vi vara en resurs till alla professionella och erbjuda samarbete.

Vi vill samarbeta

Vi vill samarbeta med företagsläkare, vårdcentraler, läkar- och hälsovårdutbildningar, myndigheter, social verksamhet, kyrkor, kuratorer, psykologer, poliser, personalchefer, behandlingshem och andra inom den s k professionella sektorn.
Vi ser fram mot att kunna hjälpa professionella med att hjälpa sina patienter med alkoholproblem till ett AA-möte. Kontakta oss via mail på eller jourtelefon 076-417 57 85 (lämna ev meddelande på telefonsvararen så ringer vi upp). Vi kan även hjälpa till med att anordna AA-möten på sjukhus, fängelser och institutioner.

AA är ett värdefullt komplement

Vi vet att vi alla har något att tillföra och att det inte är någon förunnat att sitta på hela lösningen. I så fall vore problemet med alkoholberoende över. Vi vet att vi tillsammans kan åstadkomma bättre resultat om vi samarbetar.
AA-medlemmar är inte professionella och AA är inte en professionell organisation. AA är en självhjälpsrörelse som bara består av alkoholister tillfrisknar genom AA:s tolvstegsprogram och som hjälper andra att uppnå nykterhet. AA-mötena är hjärtat i verksamheten och är en livsvarig lösning för de som utvecklat ett kroniskt alkoholberoende.
AA välkomnar alla som har en önskan att sluta dricka. AA för inga journaler eller medlemsförteckningar och ställer inga krav på den enskilde. AA:s program vilar på själsligt tillfrisknade och breda andliga principer men är inte religiöst.
Medicinsk behandling, kognitiv behandling, Minnesota-behandling och andra behandlingsformer blir så mycket bättre om de dessutom kombineras med AA-möten. Det är slutsatserna som modern beroendeforskning har kommit fram till.
Slutsatserna från den stora amerikanska MATCH-projektet visar att; oavsett hur du behandlar en alkoholist (terapi, Minnesotabehandling, KBT, medicinsk behandling m m) så blir resultatet upp till 50% bättre, om du kombinerar det med AA-möten.
Kontakta oss för att diskutera samarbete
eller